Solidarność Wielkopolska - Do komisarza o wyjściu z Trójstronnej
Do komisarza o wyjściu z Trójstronnej
Poniedziałek 8 lipca 2013

„Solidarność” poinformowała organizacje międzynarodowe oraz Laszlo Andora, komisarza Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji, o zawieszeniu udziału związków zawodowych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

„(...) Dialog społeczny, który jest wpisany w polską Konstytucję, nie istnieje, a rząd wdraża kluczowe rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki społecznej bez jakichkolwiek uzgodnień” - czytamy w oświadczeniu liderów związkowych, które trafiło do Międzynarodowej Organizacji Pracy, EKZZ, MKZZ, Grupy Pracowników w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym oraz do komisarza UE.
W oświadczeniu przedstawione zostały przyczyny zawieszenia udziału przedstawicieli związków w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (WKDS), a także we wszystkich zespołach Komisji Trójstronnej.
Związkowcy domagają się: wycofania z Kodeksu pracy zmian powodujących uelastycznienie czasu pracy, ograniczenia umów śmieciowych, przedstawienia programu dojścia do płacy minimalnej wynoszącej 50% średniego wynagrodzenia, poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia. Ponadto zarzucają Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej W. Kosiniakowi-Kamyszowi brak skutecznych działań prowadzących do zmniejszeni bezrobocia oraz zaniechanie dialogu społecznego i domagają się jego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Komisji Trójstronnej.