Solidarność Wielkopolska - Do śpiewania i czytania
Do śpiewania i czytania
Poniedziałek 28 stycznia 2019

„Wielkopolska w naszych sercach”

To śpiewnik na 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski i 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego przygotowany i wydany przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

Śpiewnik zawiera słowa i zapis nutowy kilkunastu znanych i mniej znanych  pieśni i piosenek  poświęconych powstańcom wielkopolskim oraz promujących Poznań i Wielkopolskę.

Cały dochód ze sprzedaży śpiewnika i załączonej do niego płyty będzie przeznaczony na odbudowę Pomnika Wdzięczności, zbudowanego w 1932 r. jako  symbol polskich dążeń niepodległościowych i woli Wielkopolan przywrócenia polskiej państwowości, a który został zniszczony przez niemieckich najeźdźców na początku okupacji hitlerowskiej..

Śpiewnik w cenie 25 zł można zamawiać  w Sekretariacie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, tel. 61 853 08 60 lub mailowo: sekretariat@solidarnosc.poznan.pl


„Wszystko o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce”

W 2019 r. mija 35 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Czego nauczyliśmy się od człowieka, który był tak wrażliwy na potrzeby bliźniego i Ojczyzny?

Możemy o tym przeczytać w książce „Wszystko o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce” przypominającej, co było najważniejsze w jego życiu. A najważniejsze było posłuszeństwo Chrystusowemu Krzyżowi . Gdzieś jednak na drugim planie pojawia się w książce temat, który można by objąć wspólnym mianownikiem: wszystko o intelektualnej i duchowej przemianie kapelana hutników i pielęgniarek.

Ponadto na poszczególnych stronach zostały umieszczone wezwania Litanii do bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Książka jest bogato ilustrowana.

Cena: 15 zł (niższa cena przy zakupie większej liczby egz.) Zamówienia można składać w Wydawnictwie Świętego Filipa Apostoła, tel. 517-732 994, wydawnictwo@swietyfilip.pl www.swietyfilip.pl