Solidarność Wielkopolska - Dobra firma to przede wszystkim człowiek
Dobra firma to przede wszystkim człowiek
Poniedziałek 27 marca 2017

Przestrzeganie przepisów, norm bezpieczeństwa i partnerstwo ze związkami zawodowymi to podbudowa dobrze funkcjonującej gospodarki, powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie wręczania 22 zakładom pracy certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wśród laureatów Konkursu jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”, która zdobyła ten laur już po raz drugi.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Belwederze 21 marca br. prezydent przypomniał, że nagrody dla pracodawców przyjaznych pracownikom wymyślił w 2007 r. NSZZ „Solidarność” i przedstawił jako propozycję honorowania pracodawców ówczesnemu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu (pierwszy raz certyfikaty zostały wręczone rok później).

- I to był bardzo ważny moment. Moment, który trafił we właściwym czasie także we właściwe ręce, jeżeli chodzi o ówczesny honorowy patronat - powiedział Andrzej Duda. - Uważam, że był to doskonały pomysł, aby właśnie do prezydenta RP zwrócić się o objęcie tej nagrody honorowym patronatem. Nabiera ona przez to dodatkowego waloru - dodał.

Prezydent podkreślił, że warunkami, aby otrzymać wyróżnienie są: przestrzeganie zasad i przepisów prawa pracy przez pracodawcę, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz (...) partnerstwo z organizacjami związkowymi. - Te trzy zasadnicze elementy stanowią podbudowę dobrze funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej, o czym mowa jest w naszej konstytucji. Gratulując nagrodzonym podkreślił, że nagrody są świadectwem „jakości i konkurencyjności” nagrodzonych firm na „nowoczesnym rynku gospodarczym”, a „nowoczesny rynek gospodarczy” to nie tylko produkcja i dochód, ale „przede wszystkim człowiek, pracownik, współpracownik”.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał, że to już 9. edycja konkursu. Jego niezwykły charakter polega na tym, że to pracownicy nominują do nagrody.

P. Duda podkreślił,  że nominowane są zakłady pracy, które wypełniają wszystkie postanowienia kodeksu pracy, a także starają się dać pracownikowi więcej niż przewiduje kodeks pracy. Wyróżnione zakłady zapewniają też stabilne zatrudnienie, a w ramach zakładu prowadzony jest dialog między pracownikami i pracodawcami.  

Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przysługuje prawo posługiwania się nim przez trzy lata. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”.

Do tej pory w konkursie wyróżnionych zostało już ponad 150 firm.

 

Za: prezydent.pl, solidarnosc.org.pl

 

Na zdjęciu:

certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy odebrał prezes PSM „Winogrady” Jan Marciniak. Obok przewodniczący Komisji Zakładowej „S” Krzysztof Matuszak.