Solidarność Wielkopolska - Dobre efekty długich negocjacji
Dobre efekty długich negocjacji
Poniedziałek 8 grudnia 2014

Od stycznia 2014 r. pracownicy samorządowi (administracji i obsługi) w szkołach i placówkach oświatowych otrzymają średnio 3% podwyżki. Zostało to zagwarantowane w budżecie Poznania na 2015 r. Przewidziano w nim również środki na dodatkowe 40 etatów nauczycieli wspomagających, pracujących w klasach integracyjnych.

Podczas wielomiesięcznych negocjacji ustalono także zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli - wartość dodatków od przyszłego roku zostanie zapisana w formie procentowej, a nie jak do tej pory kwotowej. Będzie to skutkowało tym, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia nauczycieli określonego w rozporządzeniu MEN, będą wzrastać dodatki dla nauczycieli, takie jak dodatek motywacyjny, wychowawczy opiekuna stażu itd.

 Poinformowano o tym podczas wspólnej konferencji prasowej (27 listopada br.) z udziałem wiceprezydenta Poznania Dariusza Jaworskiego, dyr. Wydziału Oświaty Przemysława Foligowskiego, Izabeli Lorenz i Krzysztofa Wojciechowskiego z oświatowej „Solidarności” oraz Marii Kościelniak z ZNP.