Solidarność Wielkopolska - Dobre wiadomości z Bridgestone
Dobre wiadomości z Bridgestone
Poniedziałek 24 maja 2021

Po prawie półrocznych negocjacjach płacowych w Bridgestone Poznań, udało się podpisać porozumienie płacowe na lata 2021- 2023.

Największym dobrem tego porozumienia, jest utrzymanie dotychczasowych benefitów, które funkcjonowały w poprzednim trzyletnim porozumieniu (2018 – 2020). Sukcesem jest to, że cztery z pięciu zostały na stałe wpisane do regulaminu, są to: ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę – obecnie w wysokości 59zł, dodatek za pracę w sobotę - 8zł/h, dodatek tzw. wakacyjny 3.000zł, Pracowniczy Program Emerytalny opłacany przez pracodawcę w wysokości 3,5%. Natomiast w porozumieniu został zachowany dodatek transportowy, którego wysokość jest uzależniona odległością miejsca zamieszkania od fabryki i kształtuje się od 100-350 zł miesięcznie.

www.solidarnosc.bspz.pl