Solidarność Wielkopolska - Doceniony Program 500+
Doceniony Program 500+
Poniedziałek 29 sierpnia 2016
fot. mpips.gov.pl

Rząd polski został uhonorowany Nagrodową Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC). Nagrodę w imieniu rządu odebrała minister Elżbieta Rafalska.

Rząd polski otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej. Przyznając wyróżnienie, ELFAC zwróciła szczególną uwagę na program „Rodzina 500+” i jego realizację.

Nagroda została wręczona 10 sierpnia br. podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

ELFAC to działająca od 2004 r. organizacja zrzeszająca ponad 50 milionów obywateli Unii Europejskiej pochodzących z rodzin wielodzietnych. Konfederację tworzą Stowarzyszenia Dużych Rodzin w Europie. Zajmuje się pomocą rodzinom posiadającym dzieci, a w szczególności rodzinom wielodzietnym.

Dobra ocena Banku Światowego

Banku Światowego, już teraz widać pozytywne skutki 500+ w walce z biedą i nierównościami społecznymi. Według szacunków, wskaźnik skrajnego ubóstwa w Polsce zmniejszy się w wyniku wprowadzenia programu z 8,9 proc. do 5,9 proc. Bank Światowy zwraca uwagę na wysoki koszt programu (1,5 proc. PKB), ale wskazuje, że w wyniku zwiększonej konsumpcji wzrosną wpływy z VAT. Badaczki podkreślają, że polski rząd musi dopilnować, by finansowanie 500+ nie spowodowało przekroczenia bezpiecznych ram deficytu budżetowego i długu publicznego.

Na to rodzice przeznaczają środki z programu Rodzina 500+

Według badań przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarki SGH i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych największy odsetek gospodarstw domowych przeznacza środki   Programu 500+ na podstawowe potrzeby.

42,6 proc. badanych za otrzymane środki zakupiła żywność i ubiór, 34, 2% opłaty związanych z przedszkolem, a 32% na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci. Jedynie w niewielki odsetek badanych środki z programu przeznacza na oszczędności.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że gospodarstwa domowe nie traktują dodatkowych środków, uzyskanych z tego programu jako możliwości zwiększenia swojej zdolności kredytowej i pozyskania dzięki temu kredytu na finansowanie potrzeb, których nie można byłoby w ich przypadku sfinansować z oszczędności, czy z wpływów bieżących.

 

Na co rodziny przeznaczą środki w przyszłości?

40 proc. gospodarstw pobierających świadczenie deklaruje, że w przyszłości zwiększą wydatki na edukację oraz opłaty związane z przedszkolem i szkołą. Ankietowani przyznają, że mniejszą część środków z programu przeznaczać będą na żywność i ubiór – mówi tak mniej niż 40 proc. gospodarstw.

 

Źródło: Mly, wPolityce.pl, Fakty.interia.pl