Solidarność Wielkopolska - Dodatkowe świadczenie, ale…
Dodatkowe świadczenie, ale…
Poniedziałek 25 września 2017

Niejednokrotnie podkreślaliśmy, jak ważne jest prowadzenie dialogu i do czego może prowadzić jego brak. Mieliśmy tego przykłady, gdy inne związki w imię źle pojmowanych interesów wchodziły w spór zbiorowy z pracodawcą, wytrącając sobie jednocześnie z ręki broń ostateczną i narażając się na krytykę swoich członków lub proponowały o połowę niższy poziom nagród dla pracowników tylko dlatego, że nie one były pomysłodawcą takich rozwiązań.

NSZZ „Solidarność” w PZU, a od niedawna w Grupie PZU – jako organizacja międzyzakładowa – prowadzi swoją politykę, która procentuje z korzyścią dla swoich członków, dla wszystkich pracowników. Nie będziemy tutaj przypominać wszystkich osiągnięć, ale niech będzie to przyczynkiem do kolejnej ważnej informacji…

W dniu 29 czerwca br. informowaliśmy o naszym wniosku złożonym na ręce Zarządu PZU, aby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto decyzję o zwiększeniu środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017r. Od tego momentu były prowadzone przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Grupy PZU trudne negocjacje z pracodawcą, które przyniosły oczekiwany efekt w postaci dodatkowego świadczenia dla każdego pracownika (dotyczy osób, które złożyły oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny). Świadczenie zostanie wypłacone 6 grudnia, na Mikołajki.

Jego wysokość w zależności od złożonych oświadczeń wyniesie od 1200 do 2400 zł.

Jedynym warunkiem ze strony pracodawcy jest zakończenie otwartego sporu zbiorowego. Sporu, o którym pisaliśmy na wstępie, a do którego „Solidarność” nie przystąpiła z przyczyn też wielokrotnie wyjaśnianych. Nie widzimy bowiem sensu w stawianiu „pustych” argumentów, które zamieniają się z biegiem czasu w obietnice bez pokrycia. Jako związek zawodowy z bogatym doświadczeniem wolimy wybrać drogę trudniejszą, ale przynoszącą wymierne efekty. Pamiętamy wszak o tym, że działamy nie dla zaspokojenia własnych ambicji, a dla poprawy warunków pracy w naszej firmie, dla swoich członków, w końcu dla pracowników.

W tej chwili piłeczka jest po stronie tych organizacji, które pochopnie podjęły złe, w naszej ocenie, decyzje. Od ich ruchu zależy czy 6 grudnia będzie wesołym dniem czy pozostanie po nim kac moralny…

Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Międzyzakła­do­wejNSZZ „Soli­dar­ność” Grupy PZU
Joanna Ratajczak

Za: solidarnosc.org.pl/pzu