Solidarność Wielkopolska - Dość lekceważenia społeczeństwa
Dość lekceważenia społeczeństwa
Poniedziałek 9 września 2013

Pod takim hasłem już za kilka dni rozpocznie się w Warszawie czterodniowa ogólnopolska akcja protestacyjna zorganizowana przez „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych i OPZZ.

Związkowcy domagają się:

  • wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy,
  • przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej,
  • wycofania się z wprowadzonego podwyższenia wieku emerytalnego,
  • pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
  • podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych,
  • ograniczenia stosowania „śmieciowych” umów o pracę,
  • pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji,
  • pełnej realizacji pakietu antykryzysowego z 2009 r., bo rząd nie podjął spraw korzystnych dla pracowników,
  • zmiany ustawy o referendach ogólnokrajowych - po zebraniu 500 tys. podpisów ma ono być obligatoryjne.


Akcja protestacyjna rusza w środę 11 września, będzie to dzień branżowy. Pod sześcioma ministerstwami: Zdrowia,  Transportu, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Pracy i Polityki Społecznej odbędą się pikiety, po czym nastąpi przemarsz pod Sejm i „założenie” tam na kilka dni miasteczka namiotowego.

12 września pod Sejmem przeprowadzone zostaną debaty z udziałem ekspertów.

13 września od godz. 12.00 w miasteczku przed Sejmem RP będą kontynuowane debaty eksperckie. Ok. godz. 16.30 scena i mikrofon zostaną udostępnione organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim, a także wszystkim organizacjom wspierającym nasz protest.

Kulminacją Ogólnopolskich Dni Protestu będzie manifestacja 14 września.
Związkowcy zbiorą się w kilku miejscach stolicy (Stadion Narodowy, plac Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki, Sejm RP) i w marszu gwiaździstym przejdą do  Ronda de Gaulle’a i dalej pod Pałac Prezydencki i na plac Zamkowy, gdzie o godz. 17.00 manifestację zakończą wystąpienia liderów trzech central związkowych.

Swój udział w manifestacji - oprócz związkowców z NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum - zapowiadają liczne organizacje oraz osoby indywidualne, które chcą wyrazić swój sprzeciw wobec polityki rządu Donalda Tuska.  

Informacje: Arleta Andrzejewska tel. 61 853 08 60 w. 18 i 606-298-133 lub Patryk Trząsalski  tel. 662-014-352.

Szczegółowy program: www.solidarnosc.poznan.pl