Solidarność Wielkopolska - Drugi etap protestów
Drugi etap protestów
Poniedziałek 28 października 2013

Sztab Protestacyjny NSZZ „Solidarność” obradujący 22 października w Katowicach zdecydował, że akcje protestacyjne będą kontynuowane, rząd bowiem odrzucił wszystkie związkowe postulaty zgłaszane podczas wrześniowych dni protestu.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną regionalne manifestacje. Pierwsza odbędzie się 9 listopada w Gdańsku.
 
Niezależnie od powyższego „Solidarność” zaproponuje pozostałym reprezentatywnym centralom związkowym - OPZZ i Forum ZZ - wspólne akcje przeciwko antypracowniczej polityce rządu. Ponadto spór z rządem zostanie przeniesiony na forum międzynarodowe.
 
„Solidarność” podtrzymuje swoją decyzje o zawieszeniu udziału w pracach  Komisji Trójstronnej, nadal deklarując gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów. Obecna formuła funkcjonowania Komisji wyczerpała się i bez zdefiniowania jej na nowo nie ma możliwości do niej powrotu. Dotyczy to również wojewódzkich komisji dialogu społecznego - czytamy w komunikacie wydanym po spotkaniu Sztabu.
 
„Solidarność” nie wyklucza również dwustronnych rozmów z organizacjami pracodawców zmierzających do naprawy dialogu społecznego i zwiększenia znaczenia ponadzakładowych układów zbiorowych.