Solidarność Wielkopolska - Dyscyplinarka dla Agaty Ławniczak za list do Andrzeja Dudy?
Dyscyplinarka dla Agaty Ławniczak za list do Andrzeja Dudy?
Środa 27 maja 2015

Dziś (20 maja) otrzymałam informację, że agencja pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam chce zwolnić mnie dyscyplinarnie z pracy za list otwarty, adresowany do Andrzeja Dudy, w sprawie pilnej konieczności ratowania mediów publicznych oraz podjęcia prawnych działań określających status zawodowo prawny dziennikarza w Polsce. Chodzi także o to, by uniemożliwić właścicielom mediów oraz politykom bezpośredni wpływ na pracę dziennikarzy.

Wcześniej, co LT uznało za podstawę utraty do mnie zaufania, wypowiadałam się m.in. na łamach portalu wPolityce  o bezprawnym, pozornym i obejściowym przekazaniu dziennikarzy i montażystów z TVP do Leasing Team.

Działanie to jest ewidentnym złamaniem prawa i jest obecnie przedmiotem procesu sądowego Wizji przeciwko TVP i LT.

Zatem, za korzystanie z konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa przysługującej każdemu obywatelowi, za korzystanie z prawa do uzasadnionej krytyki przysługującej każdemu pracownikowi, a w szczególności działaczowi związkowemu oraz za wypełnianie powinności dziennikarza, którego obowiązkiem jest informowanie o bezprawnych i szkodliwych działaniach władzy – mam zostać zwolniona z pracy. To jest oczywista próba zastraszania innych dziennikarzy, w imieniu których występowałam. To jest zapowiedź, że zatykane będą usta tym, którzy mają śmiałość upominać się o dobro wspólne, jakie stanowi telewizja publiczna. Ona jest własnością obywateli, a nie 67- letniego dr. Juliusza Brauna i jego kolegów z polityczno-biznesowego zaciągu oraz gromady posłusznych wykonawców ich poleceń.

LeasingTeam stające w obronie „dobrego imienia naszego kontrahenta” (jak określa publiczną telewizję) nie ma pojęcia o rzeczywistych obowiązkach dziennikarza i nie rozumie demokracji. Potwierdza ten fakt zwalniając działacza związkowego, negocjatora w dwóch sporach zbiorowych i – co najważniejsze - dziennikarza wykonującego zawód według standardów przyjętych w wolnym świecie. Najbardziej przerażające w tym jest przekonanie Zarządu LeasingTeam, że naprawdę on może decydować o aktywności zawodowej dziennikarza i obywatela i jest w prawie ustalać, jakie tematy wolno mu publicystycznie podejmować, a od jakich ma trzymać się z daleka. Czy to powrót do metod stanu wojennego…?


Agata Ławniczak -
członek Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  „Wizja” i wiceprzewodnicząca „Wizji” w Leasing Team. W latach 1994-1996 dyrektor programowy TVP Oddział w Poznaniu, kierowała Redakcją Publicystyki i Reportażu w TVP1 w latach 2006-2007, a później do 2009 r. była kierownikiem Programu Regionalnego w poznańskiej telewizji. Autorka i reżyser filmów dokumentalnych i filmów o sztuce, programów publicystycznych w radiu i telewizji. Wykładowca uniwersytecki i Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Medów, zajmuje się m.in. zagadnieniami propagandy medialnej.


wPolityce.pl