Solidarność Wielkopolska - Działo się w Pile
Działo się w Pile
Poniedziałek 13 października 2014

W piątek, 26 września liderzy organizacji zakładowych „S” z oddziału pilskiego spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem oraz przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosławem Lange i wiceprzewodniczącym Ryszardem Górnym.

Szczególnym momentem było wręczenie ks. Jarosławowi Wąsowiczowi statuetki „Przyjaciel Solidarności”, przyznanej przez pilską „S” jako wyraz wdzięczności za wieloletnią współpracę ze Związkiem.

Spotkanie, które odbyło się dwa tygodnie przed Krajowym Zjazdem Delegatów, było okazją do przedstawienia aktualnych problemów znajdujących się w polu zainteresowania Związku na poziomie krajowym i regionalnym.  

T. Majchorowicz powiedział, że kończąca się właśnie kadencja władz Związku była jedną z najtrudniejszych, gdyż oprócz zwyczajnej pracy na rzecz pracowników Związek musiał się zmagać z krucjatą antyzwiązkową, która odbywała się za przyzwoleniem ekipy sprawującej władzę. Pozorowanie, a właściwe odrzucenie dialogu społecznego jako cywilizowanej formy współpracy partnerów społecznych, zwolnienia dyscyplinarne działaczy związkowych, arogancja funkcjonariuszy państwowych – to atmosfera w jakiej Związek musiał funkcjonować.

Jednym z priorytetowych zadań „Solidarności” było zbudowanie silnego zaplecza merytorycznego. Dzięki temu skutecznie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego, MOP czy EKZZ zostały niektóre akty prawne przyjmowane przez parlament, m.in. niektóre zapisy dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego, prawa o zgromadzeniach, prawa do zrzeszania się osób pracujących w formie samozatrudnienia.

W swoim wystąpieniu Jarosław Lange podkreślał jak ważna jest solidarność w „Solidarności”. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zagrożeń płynących ze strony tych pracodawców, którzy niechętnie patrzą na zrzeszanie się pracowników w kierowanych przez nich firmach, utrudniają działalność związkową, wyrzucają z pracy działaczy związkowych.

Poruszano również kwestię kandydowania członków Związku w wyborach samorządowych.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na grilla. Rozmowy - nie tylko na tematy związkowe - trwały jeszcze długo po zakończeniu części oficjalnej.

 

bn, ad