Solidarność Wielkopolska - Dziękujemy
Dziękujemy
Poniedziałek 12 sierpnia 2019

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.…

Jan Paweł II


Dnia 30 lipca 2019 r. w Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Wielkopolska odbyło się przekazanie środków finansowych zebranych na subkonto Regionalnej Sekcji dla rodziny kolegi Bartosza Urbańskiego, członka naszej organizacji związkowej. Akcję zapoczątkowała Regionalna Sekcja NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski skupiającą organizacje oddziałowe oraz zakładowe w komendach powiatowych i miejskich PSP. Warto podkreślić, że do zbiórki włączyli się również, funkcjonariusze niezrzeszeni w naszej organizacji.

Dzięki waszej pomocy uzbieraliśmy kwotę ponad 20.000 zł, za co serdecznie dziękujemy. Słowo solidarność nabiera w takich chwilach jeszcze większego znaczenia, jest dowodem na to, że nie zostaniemy sami, kiedy będziemy potrzebowali pomocy, wsparcia. To właśnie jest nasza siła - pomoc bliźniemu i wspieranie strażaków w chwilach, gdy na nikogo więcej nie można liczyć.

W tym szczególnym wydarzeniu przekazania środków finansowych wzięli udział: Rodzina kol. Bartka Urbańskiego, funkcjonariusza/związkowca Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Patryk Trząsalski, zastępca Przewodniczącego Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, st. bryg. Wiesław Pokorski, zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, Tomasz Lewandowski, Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski, Marcin Żuchowski, Przewodniczący Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski przy Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

Ze związkowym pozdrowieniem, z wyrazami wdzięczności i dumy

Prezydium Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski