Solidarność Wielkopolska - Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
Poniedziałek 28 września 2015

27 września obchodziliśmy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Decyzją Sejmu RP z września 1998 r. ustanowiono ten dzień świętem państwwym.

Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie. 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz wraz z grupą oficerów utworzył Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko okupantowi niemieckiemu i radzieckiemu. 4 grudnia 1939 roku gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej z siedzibą w Paryżu jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym. 14 lutego 1942 roku gen. W.  Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK).

Jednym z głównych zadań dowództwa stało się przyspieszenie akcji scalenia wszystkich grup wojskowych w jedną organizację podległą rządowi RP na uchodźstwie. Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami (zgodnie z możliwościami i dostępnymi środkami) oraz przygotowywanie kadr, a następnie sformowanie jednostek wojskowych w celu jawnego wystąpienia przeciw okupantowi w najbardziej sprzyjającym momencie wojny. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym.