Solidarność Wielkopolska - Ekspert prawa pracy w TK
Ekspert prawa pracy w TK
Poniedziałek 25 listopada 2019

Jakub Stelina, profesor nauk prawnych, specjalista prawa pracy, były prawnik Biura Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” został sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

J. Stelina W latach 1993-2000 r. był asystentem, a w latach 2000-2007 adiunktem w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracę doktorską „Związkowa zdolność układowa” napisał pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskiego. Był prodziekanem ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i ds. studiów niestacjonarnych. Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracował w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2018 r. profesor nauk prawnych. Obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.

ml