Solidarność Wielkopolska - Elektroniczna legitymacja ze znakiem
Elektroniczna legitymacja ze znakiem
Poniedziałek 29 sierpnia 2016
Fot. Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/

Wielkopolska i Podkarpacie to dwa pierwsze Regiony, które przystąpiły do pilotażowego projektu wprowadzania elektronicznej legitymacji członkowskiej ,,Solidarności”.

Proces ten jest wynikiem realizacji uchwały programowej podjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r. Mowa jest w niej o konieczności ”opracowania i upowszechnienia legitymacji związkowej, która umożliwia elektroniczny zapis danych”. Technicznie będzie to wyglądało tak, że wszystkie informacje dotyczące członków zostaną zapisane w kodzie kreskowym dokumentu, a dzięki tym zapisom powstanie baza danych wszystkich związkowców.

Proces rejestracji w systemie i druk legitymacji potrwa w naszym Regionie kilka miesięcy. Każdy z ponad 30 tysięcy członków nich musi wypełnić wniosek o wydanie legitymacji wpisując podstawowe dane, które następnie trzeba będzie wprowadzić do systemu. Co należy podkreślić, wydanie elektronicznych legitymacji nie wiąże się z żadną opłatą. Nasi członkowie otrzymują legitymacje za darmo.

Prezydium KK podjęło decyzję o przeprowadzeniu pilotażu w regionie Podkarpacie i Wielkopolska, tak aby przetestować nowe elektroniczne legitymacje jednocześnie w małym i dużym regionie.

Dzięki bazie danych zbudowanej dzięki rejestracji elektronicznych legitymacji, łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków Związku.

Zanim to jednak nastąpi, proces będzie wymagać dużego zaangażowania od szefów struktur związkowych, ponieważ trzeba z nową deklaracją osobiście dotrzeć do każdego członka ,,Solidarności”.

AD