Solidarność Wielkopolska - Emerytury do Trybunału
Emerytury do Trybunału
Poniedziałek 10 września 2012

W maju 2012 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada ona stopniowe podwyższanie do 67 lat wieku uprawniającego do emerytury i jego zrównanie dla kobiet (urodzonych po dniu 30 września 1973 r.)  oraz mężczyzn (urodzonych 30 września 1953 r.).

Zdaniem „Solidarności” zmiany te są niezgodne z obowiązującą Konstytucją oraz przyjętymi w Polsce standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Komisja Krajowa zaskarżyła nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Piotr Duda, przewodniczący „S”: - Ustawa wydłużająca wiek emerytalny do 67 lat była przyjmowana jak dekret o stanie wojennym. Wszystko w trybie nadzwyczajnym i wbrew opinii 85 proc. polskiego społeczeństwa, na którą tak lubią powoływać się politycy, ale tylko wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne.

Dokument zawiera trzy zarzuty do ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zdaniem ekspertów „S” niezgodne z Konstytucją jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz  zróżnicowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od płci. Związek skarży się również na nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. 

Przyjęta przez Polskę w 2003 r. Konwencja MOP nr 102 zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat. Konwencja wprawdzie dopuszcza ustalenie wyższego wieku, ale uzależnia to od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. Ten warunek w Polsce nie został spełniony, o czym świadczą np. sprzeczne informacje zawarte w rządowych opracowaniach. Rząd w oficjalnych dokumentach uzasadniając potrzebę podwyższenia wieku emerytalnego, powołuje się na statystyki wskazujące na wydłużające się życie Polaków. Z drugiej strony w rządowym „Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013” znajdujemy analizy, z których wynika, że wraz z wydłużaniem się trwania życia spada liczba lat życia w zdrowiu zarówno dla całej populacji, jak i dla osób w wieku 65+. 

Zdaniem ekspertów „Solidarności” niezgodne z Konstytucją jest również zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. – W 2010 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że odmienne warunki nabywania praw emerytalnych kobiet i mężczyzn są zgodne z ustawą zasadniczą. Zdaniem Trybunału niższy w porównaniu z mężczyznami wiek emerytalny kobiet znajdował uzasadnienie w odmiennej sytuacji społecznej kobiet oraz w obiektywnych różnicach natury biologicznej – mówi dr hab. Marcin Zieleniecki z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. „W ostatnich dwóch latach nie zaszły w Polsce zmiany, które spowodowałyby zatarcie różnic społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami i uzasadniałyby ujednolicenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn” – czytamy we wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. 

NSZZ „Solidarność” wykazuje również brak konsekwencji ustawodawcy i niezgodność z Konstytucją zróżnicowania dla kobiet i mężczyzn warunków nabycia prawa do emerytur częściowych. – Wprowadzając równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ustawodawca uznał, że powody, które uzasadniały różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przestały być aktualne, a tym samym, że sytuacja pracownicza kobiet i mężczyzn jest taka sama. W tej sytuacji nie ma logicznego uzasadnienia wprowadzenie różnych warunków nabycia prawa do emerytur częściowych w zależności od płci – tłumaczy Zieleniecki. 

Związkowcy mają nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny szybko zajmie się skargą „Solidarności”.

 

k