Solidarność Wielkopolska - Encyklopedia pilskiej Solidarności
Encyklopedia pilskiej Solidarności
Czwartek 28 grudnia 2017

Losy pilskiej „Solidarności” są odzwierciedleniem ogólnopolskiej działalności podziemnej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano 48 pilskich działaczy „Solidarności”, którzy byli przetrzymywani we Wronkach, Gębarzewie i Kwidzynie. Pozostali na wolności działacze próbowali kontynuować działalność podziemną. Na przełomie 1981 i 1982 roku powstał Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Piła. RKS utrzymywał kontakty z zakładami pracy w Wałczu, Jastrowiu, Trzciance i Chodzieży. W grudniu 1982 r. RKS przekształcił się w Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Region Piła. Struktura ta wydawała pisma: „Lech” (1982-1986) i „Robotnicy” (1983-1987). W Polamie aktywnie działała TKZ NSZZ „Solidarność” wydająca „Robotnicy 83 – Informator” (1983) i „Protest” (1987).

W 1983 roku w Pile powstała zaprzysiężona grupa Solidarności Walczącej zorganizowana przez J. Gruszkowskiego. Wydawała ona dwa pisma: „Fundamentalista. Niezależne Pismo Społeczne” (1983) i „Informator. Wolni i Solidarni” (1984-1986). W 1986 r. centrala SW we Wrocławiu, podejrzewając przejęcie przez SB kontroli operacyjnej nad pilskim oddziałem, zerwała z nim kontakty. Wtedy aktywiści SW podjęli działalność w RKW NSZZ „Solidarność”.

Książka prezentuje przede wszystkim podziemie tworzone przez działaczy pilskich od chwili wprowadzenia stanu wojennego oraz ich sylwetki. Biogramy zawarte w niniejszej monografii powstały w latach 2013-2015 w ramach projektu pt. „Zapomniani Niepokorni”, finansowanego przez Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

 

Encyklopedia Pilskiej Solidarności została wydana przez wrocławskie wydawnictwo . „Lena” w cyklu „Biblioteka Solidarności Walczącej”

Zamówienia można składać pod nr. 603 96 46 39 lub e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl. Dystrybcja w Pile: tel. 534 462 913

Cena detaliczna: 25,00 zł