Solidarność Wielkopolska - Europa wspólnych wartości
Europa wspólnych wartości
Poniedziałek 22 maja 2017

Europa wolna od uprzedzeń i populizmu, Europa równych praw socjalnych, godnych warunków pracy i płacy, równych praw pracowniczych i poszanowania różnorodności kulturowej poszczególnych regionów i krajów w ramach wspólnej demokracji - to główne tematy wystąpień na międzynarodowym spotkaniu regionalnych central związkowych, które odbyło się w Bolonii 9 maja br. w ramach kongresu wyborczego włoskiego związku zawodowego CISL.

Na spotkaniu roboczym partnerskich związków z 5 regionów Europy: Emilia Romania, Hesja, Aquitania, Valencia oraz Wielkopolska, które odbyło się przy okazji Kongresu, podjęto decyzję o kontynuacji wspólnych działań w zakresie monitoringu przedsiębiorstw ponadnarodowych, warunków pracy w międzynarodowej sieci dostawców i podwykonawców oraz wymianie doświadczeń związanych z organizowaniem się w tego typu przedsiębiorstwach.

Wielkopolską „Solidarność” reprezentowali w Bolonii przewodniczący ZR Jarosław Lange oraz Agnieszka Mińkowska odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe.

am