Solidarność Wielkopolska - Europejscy związkowcy w Poznaniu
Europejscy związkowcy w Poznaniu
Poniedziałek 27 maja 2013

W dniach 15-17 maja 2013 r. gościło w Poznaniu 12 przedstawicieli central związkowych z partnerskich regionów Europy: CGIL/CISL/UIL (Emilia-Romagna we Włoszech), CGT-Aquitaine (z Francji) oraz DGB (z  Hessen w Niemczech). Wizyta odbyła się w ramach partnerskiego projektu związków zawodowych 5 regionów Europy: Information and Consultation along Automotive Value Chain (Informacja i konsultacja w ramach struktur branży motoryzacyjnej). Gospodarzami spotkania były regionalne centrale NSZZ „Solidarność” i OPZZ.

Projekt rozpoczął się w drugiej połowie 2012 r. i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Instytucją odpowiedzialną za metodologię i opracowanie końcowe z wytycznymi dla związkowców jest Institute for Economic and Social Research z Bolonii, od lat zajmujący się tematyką związkową. Wymienione organizacje działają na obszarach objętych od ponad 10 lat partnerskim porozumieniem samorządowym.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń dobrych praktyk związkowych we współpracy z pracodawcami, zapewnienie przepływu informacji  oraz generalnie zjednoczenie działań związkowych branży motoryzacyjnej.

W ramach wizyty 15 maja odbyło się spotkanie z udziałem gości zagranicznych oraz przewodniczących organizacji zakładowych „Solidarności” i OPZZ na terenie Oddziału MAN BUS Sp. z o.o. w Sadach. Gościem specjalnym był Mark Gouws, dyrektor tego Oddziału, który wraz z Piotrem Wojnarskim, kierownikiem Działu Jakości oraz Pauliną Mierzwą, kierownikiem Działu Personalnego zaprezentował strategię rozwoju systemu jakości i lean manufacturing w firmie, akcentując znaczenie zaangażowania załogi w proces zapewnienia jakości. Po prezentacji była okazja do obejrzenia hali montażu końcowego i umieszczonych w niej - dostępnych dla załogi - tablic informacyjnych służących do codziennego raportowania z kontroli jakości.

Dalszą część dnia związkowcy spędzili w siedzibie OPZZ na rozmowach dotyczących samego projektu oraz  możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi komisjami związkowymi.

16 maja goście wzięli udział w spotkaniu roboczym  w siedzibie wielkopolskiej „Solidarności”. Głównym tematem obrad było wdrażanie dokumentów branżowych koncernów samochodowych i firm z nimi kooperujących oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom na umowach krótkoterminowych i zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej.

Cześć związkowców z zaprzyjaźnionych regionów Europy została w Poznaniu jeszcze 17 maja. Na ich życzenie zostali oprowadzeni po Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII. W miejscu tym, w czasie okupacji Niemcy utworzyli pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Zainteresowani historią powstania NSZZ „Solidarność” i demokratyzacji w Polsce wybrali się także pod Pomnik Poznańskiego Czerwca 56’.

Agnieszka Mińkowska