Solidarność Wielkopolska - Fotograf ,,Solidarności”
Fotograf ,,Solidarności”
Poniedziałek 8 lipca 2019
Fot. Bartosz Kochański Nagrodę za zmarłego męża odebrała Agnieszka Kołodziejska z synami

Po raz dziesiąty zostały w Poznaniu przyznane Nagrody Honorowe Prezesa IPN „Świadek Historii”.

W gronie Laureatów X edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”  znaleźli się: Kamil Hypki, Zbysław Kaczmarek, Piotr Świątkowski i pośmiertnie Jan Kołodziejski.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Kinie Rialto, wyświetlono film „Fotograf” w reżyserii Zbysława Kaczmarka, który opowiada o Jasiu Kołodziejskim, znanym w środowisku ,,Solidarności” fotografie i działaczu poznańskiej opozycji. Nagrody wręczył Jarosław Szarek, Prezes IPN.

Od początku poznańskiej edycji,  tj. od 2010 r. przyznano 50 nagród. Wręczane są raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Jan Kołodziejski w latach 80. był aktywnym działaczem podziemia niepodległościowego. Podczas demonstracji 13 lutego 1982 r., na której poznaniacy protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, został zatrzymany i pobity. W latach 1982–1989 założył w swoim mieszkaniu i prowadził drukarnię współpracującą z Tymczasowym Zarządem Regionu w Poznaniu. Pomagał tworzyć podobne punkty na terenie miasta. Był szefem Agencji Fotograficznej ,,Solidarność”.

Na setkach i tysiącach fotografii utrwalał liczne manifestacje rocznicowe, protesty przeciwko stanowi wojennemu i późniejszym represjom, jak i inne działania opozycji antykomunistycznej.

Dokumentował pomoc niesioną przez Polaków Rumunom podczas rewolucji w tym kraju w 1989 r.

Jasiu bardzo chętnie dzielił się swoimi zdjęciami i bezinteresownie przekazywał je do wykorzystania w publikacjach czy na wystawach przygotowywanych przez IPN. Pomagał również gromadzić i opracowywać spuściznę fotograficzną opozycji. Nagrodę dla Jasia Kołodziejskiego odebrała żona Agnieszka z synami.

AD