Solidarność Wielkopolska - Gaz-System: akcja protestacyjna
Gaz-System: akcja protestacyjna
Poniedziałek 22 maja 2017

26 maja 2017 r. w godz. 12.00-15.00 przed siedzibą Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie odbędzie się akcja protestacyjna zorganizowana przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Spółce.

Pracownicy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” oraz dwóch innych związkach należących do OPZZ i Forum powołali wspólny Komitet Protestacyjny, co – jak czytamy w piśmie skierowanym do Zarządu Spółki – jest wynikiem braku konstruktywnego dialogu pracodawcy ze stroną społeczną.

Związkowcy domagają się: wstrzymania sprzedaży majątku Spółki czego efektem powinien być rozwój firmy i ochrona miejsc pracy, podjęcia rokowań w sprawie poprawy warunków wynagradzania, przestrzegania przez pracodawcę prawa obowiązującego w firmie dotyczącego m.in. regulaminu nagradzania, przestrzegania wolności związkowych, a także przywrócenia prawa pracowników do wyboru członka Rady Nadzorczej.

Związkowcy z Gaz-Systemu apelują do Koleżanek i Kolegów z innych organizacji zakładowych o solidarne wsparcie akcji protestacyjnej.

Zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Brząkowska do 24 maja - Dział Organizacyjny Zarządu Regionu Wielkopolska - tel. 61 853-08-60 w.19, kom. 606-298-127, katarzyna.brzakowska@solidarnosc.poznan.pl .