Solidarność Wielkopolska - Gimnazjaliści z historyczną pasją
Gimnazjaliści z historyczną pasją
Poniedziałek 25 kwietnia 2016
Fot. A. Dolska

Chrzest Mieszka I był kamykiem, który uruchomił lawinę zmian w dziejach Polski – mówił prof. Józef Dobosz, dyrektor Instytutu Historii UAM podczas wykładu, który wygłosił podczas gali podsumowującej konkurs historyczny dla gimnazjalistów. Uroczystość odbyła się w piątek, 22 kwietnia, w Zespole Szkół nr 15 w Poznaniu.

W konkursie zatytułowanym ,,Początki państwa polskiego i organizacji kościelnej w Polsce” wzięło udział 311 uczniów z 20 gimnazjów. Podczas piątkowej gali czternaścioro z nich otrzymało tytuł laureata, a dziesięcioro zostało wyróżnionych. Najwięcej punktów, bo 48/50 zdobył Mikołaj Tym z Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów, a drugie miejsce zajęła Karolina Stachowiak z tej samej szkoły.

- Na początku pytania były łatwiejsze, ale miałem sen, że trzynastu uczniów zdobyło maksymalną liczbę punktów, więc dodałem trudniejsze pytania – mówił żartobliwie przy odczytywaniu wyników Wiesław Zdziabek, organizator konkursu.  – W tej sposób maksymalnego rezultatu nikt nie osiągnął.

Konkurs odbył się pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i przy wsparciu finansowym WKO oraz Prezydenta Miasta Poznania, Narodowego Banku Polskiego oraz prywatnego sponsora – Waldemara Ilmana.

Nawiązując do niedawnych obchodów rocznicy Chrztu Polski, prof. Dobosz w swoim wystąpieniu skupił się na znaczeniu tego wydarzenia w historii państwa polskiego. Profesor nadmienił też, że nadal nie jest znana ani dokładna data, ani miejsce chrztu Mieszka I.

- Gniezno należy wyeliminować, gdyż w owym czasie było tam zbyt mocne środowisko pogańskie. Najbardziej prawdopodobne miejsca to Poznań lub Lednica.

Zdaniem prof. Dobosza, chrzest Mieszka I należy upatrywać jako wydarzenie, w przeciwieństwie do Chrztu Polski, który był procesem toczącym się przez dwa stulecia. We wczesnym Średniowieczu nie istniało pojęcie Europy. Świat dzielił się na chrześcijan i barbarzyńców. Przed Chrztem byliśmy po tej drugiej stronie.

- Mieszkowi trudno było w owym czasie przewidzieć, jakie skutki ze sobą przyniesie przyjęcie chrześcijaństwa. Gdyby nie ta decyzja, nie bylibyśmy dziś na tym etapie, na którym jesteśmy – przekonywał profesor.

 

*****

 

W konkursie nie wyłoniono najlepszego, a 14 równorzędnych laureatów.

AD