Solidarność Wielkopolska - Głos „Solidarności” w sprawie wystawy „Wdzięczni za Niepodległość”
Głos „Solidarności” w sprawie wystawy „Wdzięczni za Niepodległość”
Poniedziałek 8 czerwca 2015

Urząd Miasta Poznania nie wyraził zgody na  zorganizowanie 31 maja br. na pl. Mickiewicza wystawy „Wdzięczni za Niepodległość”. Jej integralną częścią  miała być figura Chrystusa Króla, będąca fragmentem Pomnika Wdzięczności, który stanął w Poznaniu w 1932 r. jako wotum wdzięczności narodu polskiego  za odzyskanie niepodległości w 1918 roku. W całości zbudowany ze składek społecznych istniał on zaledwie 7 lat. We wrześniu  1939 roku zburzyli go Niemcy, a figurę Chrystusa przetopili na pociski. Szczątki dwóch błogosławiących palców Jezusa, ocalone przez polskich robotników, są do dziś przechowywane w poznańskim Muzeum Archidiecezjalnym.

Przed 3 laty zawiązał się Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, który dąży do, tego by w stulecie odzyskania niepodległości - w 2018 r. pomnik zaistniał w krajobrazie Poznania.

W związku z niewyrażeniem zgody władz miasta Poznania na otwarcie wystawy Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” przyjął stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie działaniami Prezydenta Miasta Poznania dotyczącymi odmowy udzielenia zgody na czasową wystawę na Placu Mickiewicza „Wdzięczni za Niepodległość”, której integralną częścią miała być figura Pana Jezusa.

„Trzeba pamiętać, że Pomnik Wdzięczności dla mieszkańców Poznania i Wielkopolan ma znaczenie historyczne i symboliczne.  Jest wyrazem dążeń niepodległościowych i wolnościowych mieszkańców naszego regionu i podobnie jak Powstanie Wielkopolskie i Powstanie Poznańskiego Czerwca 1956 r. wpisuje się w historię naszego miasta i regionu.

Dla NSZZ „Solidarność”, również przez doświadczenie stanu wojennego,  owa ciągłość wydarzeń niepodległościowych doświadczana przez kolejne pokolenia ma szczególne znaczenie.

Dlatego uważamy, że obowiązkiem władz Miasta Poznania jest wspieranie, a nie utrudnianie, inicjatywy obywatelskiej realizowanej przez Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności mającej na celu otwarcie wystawy oraz - w kolejnym etapie - odbudowę Pomnika.

Uważamy również, że otwarcie wystawy czasowej na Placu Mickiewicza w czerwcu br. nie tylko nie będzie przeszkadzało, ale wręcz będzie elementem ubogacającym uroczystości związane z Powstaniem Poznańskiego Czerwca 1956 r.  ponieważ w pełniejszy sposób uzewnętrzniony zostanie nurt niepodległościowy oraz kontekst historyczny dawnych czynów naszych bliskich” – napisano w stanowisku.

Członkowie ZR wyrazili nadzieję, że prezydent Poznania pozytywnie rozpatrzy wniosek dotyczący otwarcia tej wystawy zapowiadany przez Komitet.