Solidarność Wielkopolska - Gorąca ustawa ,,Rodzina 500 plus”
Gorąca ustawa ,,Rodzina 500 plus”
Poniedziałek 8 lutego 2016

We wtorek, 9 lutego Sejm ma przyjąć ustawę dotyczącą programu ,,Rodzina 500 plus”, mającego wpłynąć na poprawienie dzietności w naszym kraju, który pod względem przyrostu naturalnego znajduje się na szarym końcu światowej statystyki.

W dyskusjach o efektywności programu, jego kryteriach i kosztach podnoszono, że 500 zł powinno się otrzymać na każde dziecko, a nie tylko od drugiego wzwyż (rodziny o najniższych dochodach, które dodatek otrzymają też na pierwsze dziecko), że program dyskryminuje samotne matki, że najbogatsi nie powinni występować o świadczenie itd.

Program ma kosztować budżet państwa 17 mld zł. Wsparcie w 2016 r. otrzyma 2,7 mln rodzin, a obsługą zajmą się urzędnicy 2480 gmin i 380 powiatów. Z tych 17 mld zł 1,5% zabezpieczone jest w ustawie na obsługę programu.

Mimo wielu zarzutów ,,Rodzina 500 plus” jest pierwszym w Polsce programem socjalnym skierowanym do wszystkich rodzin, a nie tylko potrzebujących. Wiele ankietowanych osób deklarowało, że chciałoby mieć więcej dzieci (w Polsce ponad połowa rodzin z dziećmi to 2+1), jednak hamulcem jest sytuacja ekonomiczna rodziny. Trudno dziś powiedzieć, czy program spełni swój zasadniczy cel. Sceptycy twierdzą, że jeśli podobny program nie zwiększył dzietności w Niemczech, to nie ma szans na wzrost demograficzny także w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że stopa życiowa tego kraju jest znacznie wyższa od naszej.

Dodatek w wysokości 500 zł na dziecko na pewno będzie odczuwalny dla wszystkich rodzin, ale pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa finansowego. Wielu młodych rodziców pracuje na tzw. ,,śmieciówkach”, które nie gwarantują im stałego zatrudnienia, a często nawet średnich zarobków. Dziecko to odpowiedzialność i dodatkowe 500 zł nie może wpłynąć znacząco na poprawę bezpieczeństwa finansowego i zachęcić ich do posiadania drugiego dziecka.

Świadczenia wypłacane rodzicom lub opiekunom w związku z wychowaniem dzieci są przewidziane w ustawodawstwie wszystkich państw UE i stanowią odrębny dział zabezpieczenia społecznego obejmujący świadczenia rodzinne. Regulacje prawne dotyczące świadczeń rodzinnych są bardzo zróżnicowane w różnych krajach pod względem wysokości, kryteriów wieku, zasad finansowania.

We Francji rodzicom z dwojgiem i więcej dzieci, niezależnie od dochodu, przysługuje zasiłek na drugie w wysokości: na 2 dzieci – 129,35 euro, na trzecie – 295,05 euro, na czwarte – 460,77 euro, na każde następne – 165,72 euro i dodatkowo na każde dziecko +14 lat – 64,67 euro.

W Irlandii świadczenie przysługuje na dzieci do 16 r. życia, a na uczące się do 18. Irlandczycy dostają: na pierwsze dziecko – 135 euro, dwójkę – 270, trójkę – 405, czwórkę – 540, piątkę 675 euro. Rodzinom najuboższym przysługuje również dodatek rodzinny (FIS), który jest cotygodniowym, wolnym od podatku świadczeniem dla osób zatrudnionych posiadających dzieci. Ponadto rodzinom najuboższym przysługuje dodatkowo 140 euro na dziecko. Rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymują jeszcze 100 euro miesięcznie.

Zasiłek na dziecko na Węgrzech przysługuje na każde dziecko do 18 lat, a jeśli się uczy to do 23 roku życia. Na jedno dziecko wypłacanych jest miesięcznie – ok. 40 euro (12200 forintów), dwójkę – 48 euro, trójkę i więcej dzieci – 52 euro.

 

AD