Solidarność Wielkopolska - Haniebna „pomoc prawna”
Haniebna „pomoc prawna”
Poniedziałek 22 sierpnia 2011
fot. bielsat.eu Aleś Bialacki

Polska Prokuratura Generalna przekazała władzom Białorusi informację o stanie konta jednego z najważniejszych opozycjonistów tego kraju - Alesia Bialackiego szefa Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna*. Na jego koncie zgromadzone były fundusze przeznaczone na działalność niezależną i pomoc represjonowanym.  Polska „pomoc prawna” pozwoliła na aresztowanie Białackiego, któremu zarzuca się nieujawnianie dochodów i przestępstwo podatkowe. Grozi mu kara 7 lat więzienia.

Zarząd Regionu skierował do premiera Tuska pismo, w którym napisano: „dla członków NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska jest rzeczą haniebną, by najwyższe organy naszego państwa - kraju o tak niezwykłej historii walki o wolność i niepodległość - wspierały swoimi działaniami reżimowy rząd Łukaszenki. Przekazanie przez Prokuraturę Generalną informacji o polskim prywatnym koncie bankowym Alesia Bialackiego, lidera Wiesny, jest działaniem nie mającym żadnego usprawiedliwienia. Z cała stanowczością domagamy się  wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osoby lub osób odpowiedzialnych za podjęcie tej kompromitującej decyzji.”

 

 

ramka

Wielkopolska „Solidarność” od wielu lat wspomaga rodzące się ruchy niepodległościowe na Białorusi. Przed kilku laty przeprowadziliśmy szkolenie w Witebsku dla niezależnych działaczy związkowych i społecznych,  wielokrotnie byli oni również zapraszani do Poznania. 

W maju br. w Zarządzie Regionu gościliśmy Alesia Michalewicza, białoruskiego działacza społecznego i politycznego, kandydata na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach 2010 r.

A. Michalewicz był aresztowany za udział w manifestacji przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Opowiedział, że w czasie pozbawienia wolności podobnie jak inni aresztowani był wielokrotnie torturowany psychicznie i fizycznie. Z obawy o swoje życie potajemnie opuścił Białoruś. Udał się do Czech, gdzie już 24 marca uzyskał azyl polityczny. Jednak wielu jego przyjaciół nadal przebywa w więzieniach, jest pozbawionych pracy, możliwości studiowania. Represje dotykają także ich rodziny i przyjaciół.

Nie tak dawno z podobną sytuacją musieliśmy się zmagać w Polsce. Wówczas mogliśmy liczyć na pomoc ludzi dobrej woli i instytucji z krajów demokratycznych. Teraz takiej pomocy winniśmy udzielić naszym koleżankom i kolegom walczącym o prawa obywatelskie na Białorusi.

 

* Niezarejestrowana oficjalnie Wiasna jest jedną z najbardziej znanych białoruskich organizacji pozarządowych; Bialacki jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH). 

bn