Solidarność Wielkopolska - II Forum Młodych NSZZ Solidarność
II Forum Młodych NSZZ Solidarność
Poniedziałek 9 września 2019
fot. Marek Lewandowski

Chcemy Zmian

Chcą większego wsparcia, większego wpływu na funkcjonowanie Związku i lepszych możliwości osobistego rozwoju. Konieczna jest też zmiana wizerunku Solidarności, jako nowoczesnego związku zawodowego, który bardziej powinien otwierać się na inne środowiska i grupy zawodowe. To główne wnioski po II Forum Młodych, zorganizowanym w Zakopanem przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ „Solidarność”.

Podczas trzydniowych spotkań, dyskusji i warsztatów blisko 60 młodych liderów szukało odpowiedzi na pytanie, jak ma funkcjonować Solidarność i jakie miejsce w Solidarności powinni zajmować młodzi związkowcy. Przyjęli również manifest na rzecz „Sprawiedliwego rynku pracy”.

Konieczna zmiana wizerunku

W przekazach medialnych należy eksponować osiągnięcia, które dzięki „Solidarności” wywalczono w ostatnich latach, tymczasem zdaniem młodych liderów dominuje przekaz historyczny, polityczny i religijny. To w większości nie dociera do młodych pracowników, którzy nie chcą należeć do takiego związku.

Trzeba wykorzystać rocznicę 40. lecia powstania Solidarności do wielkiej kampanii promocyjnej związku. Kampania powinna opowiadać, czym jest związek zawodowy i dlaczego warto się do niego zapisać.

Krajowa Sekcja Młodych powinna mieć własne finansowanie i dostęp do władz związku z prawem głosu. Zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, tak aby głos młodych związkowców był bardziej słyszalny.

Uczestnicy Forum ocenili, że „Solidarność” w swojej strategii nie powinna zamykać się jedynie na jedną opcję polityczną, choć to w obecnej sytuacji przynosi wiele korzyści dla pracowników. Powinna też rozmawiać z innymi organizacjami, środowiskami oraz opozycją.

Odnosząc się do spraw wewnątrzzwiązkowych młodzi zwracali też uwagę na skomplikowane prawo i wewnątrzzwiązkowe procedury, np. procedurę wyborczą. To znacznie utrudnia działalność, szczególnie organizacji, które rozproszone są po całym kraju. Konieczne jest też wspieranie małych organizacji.

Manifest o sprawiedliwy rynek pracy

Zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy jakości zatrudnienia, podniesienie wynagrodzeń, budowanie solidarności międzypokoleniowej, działania zwiększające wysokość emerytur, edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w tym wiedzy na temat praw pracowniczych i związków zawodowych oraz lepszego dostępu do usług publicznych domagają się młodzi liderzy uczestniczący w II Forum Młodych NSZZ „Solidarność”. W tym kontekście konieczna jest pilna debata i dialog.

W debacie uczestniczyli członkowie władz Związku z przewodniczącym Piotrem Duda, zastępcą przewodniczącego Tadeuszem Majchrowiczem, sekretarzem Ewą Zydorek i szefem Zarządu Regionu Wielkopolska Jarosławem Lange. Gośćmi Forum byli również Mirosław Przewoźnik, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Damian Jonak, utytułowany bokser zawodowy, w tym młodzieżowy mistrz świata WBC.

Krajowa Sekcja Młodych powstała 8 lat temu, natomiast Forum Młodych zorganizowała po raz drugi.

ml, tysol.pl

Pełny tekst Manifestu młodych NSZZ „Solidarność” można przeczytać na stronie solidarnosc.org.pl