Solidarność Wielkopolska - I czytanie projektu ustawy „Emerytura za staż”
I czytanie projektu ustawy „Emerytura za staż”
Poniedziałek 20 grudnia 2021

Na 44. posiedzeniu Sejmu, 14 grudnia, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy „Emerytura za staż”. Wprowadzenie emerytur stażowych to postulat NSZZ „Solidarność”, o który związkowcy zabiegają od wielu lat.

– Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych emerytury stażowej. Pod projektem swój podpis złożyło 235 tys. obywateli naszego kraju. Podpisy składały zarówno osoby starsze, jak i osoby młodsze, często dzieci starszych pracowników. Projekt ustawy, jak i jego uzasadnienie został napisany przez samo życie, przez indywidualne historie tysięcy polskich pracowników, opisane w listach do przedstawicieli władz państwowych, ale także związków zawodowych, z nadzieją, że znajdzie się ktoś, kto chciałby im pomóc – rozpoczął odczytywanie uzasadnienia Marcin Zieleniecki, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, który następnie przedstawił historię dwóch osób, które swoją karierę zawodową rozpoczęły już w wieku 15 lat.

– Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego, zarówno powszechnego jak i rolniczego, emerytury przysługującej wyłącznie na podstawie osiągniętego okresu ubezpieczeniowego, zwanej emeryturą stażową. Jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił, będącej konsekwencją wieloletniego wykonywania pracy zarobkowej, nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Wprowadzenie tego rozwiązania zostało zapowiedziane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku. NSZZ „Solidarność” wprowadziła ten postulat do umowy programowej podpisanej z Andrzejem Dudą w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej – przypomniał Marcin Zieleniecki.

Przedstawiciel związku podkreślał, że system emerytalny powinien opierać się na założeniu, że po wielu latach pracy człowiek ma prawo zaprzestać aktywności zawodowej. – Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, zwracam się do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie obywatelskiego projektu ustawy – zakończył Zieleniecki. W Sejmie towarzyszyli mu członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak i Henryk Nakonieczny, wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele.

Następnie rozpoczęła się debata nad projektem ustawy. W imieniu klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości głos w dyskusji zabrał Janusz Śniadek. – Niestety w Zjednoczonej Prawicy nie mamy zgodnego stanowiska w tej sprawie – stwierdził Śniadek, który wniósł o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac. – Z racji tego, że jest to projekt obywatelski i jest duże oczekiwanie społeczne na wprowadzenie emerytur stażowych, w imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska, składam wniosek o skierowanie tego projektu do dalszych prac w komisjach sejmowych – mówiła z kolei posłanka Joanna Frydrych.

Głos zabrał również Jan Mosiński, który podziękował wszystkim, którzy podpisali się pod projektem ustawy o emeryturach stażowych. – Cieszę się z tego, że Solidarność złożyła projekt obywatelski, który pozwoli na poziomie komisji sejmowych na debatę o emeryturach stażowych – podkreślił Mosiński. Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed stwierdził, że w tej chwili nie ma jeszcze stanowiska rządu.

Fot. M. Żegliński

tysol.pl