Solidarność Wielkopolska - Inspekcja Pracy ma 95 lat
Inspekcja Pracy ma 95 lat
Poniedziałek 8 grudnia 2014

19 listopada 2014 r. w reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyły się obchody 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Uroczystość była okazją przedstawienia historii Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiciele organów kontroli i nadzoru oraz partnerzy społeczni zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami.

Podsumowano również działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2014 r. oraz wręczono nagrody laureatom konkursów „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” oraz  „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”.

W tej drugiej kategorii nagrodzeni zostali: Sylwester Miszczak, zakładowy społeczny inspektor pracy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz Mirosław Sikora, wydziałowy społeczny inspektor pracy Seaking Poland LTD Sp. z o.o. z Czarnkowa.  

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” otrzymał pamiątkowy medal „95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy”.

 *****

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 3 stycznia 1919 r. Pierwszym Głównym Inspektorem Pracy był Franciszek Sokal, a jego następca Marian Klott piastował to stanowisko od 1920 r. aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji inspekcja pracy została włączona do niemieckiego urzędu pracy (Arbeitsamt).

 

Na zdjęciu: Mirosław Sikora (z prawej) i Sylwester Miszczak  w towarzystwie Stanisławy Ziółkowskiej, Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.