Solidarność Wielkopolska - Jak oceniamy decyzje WRON-y
Jak oceniamy decyzje WRON-y
Poniedziałek 12 grudnia 2011

Z najnowszego sondażu CBOS przeprowadzonego dla portalu Wirtualna Polska wynika, że opinie na temat wprowadzenia stanu wojennego są coraz bardziej zróżnicowane. Jeszcze 10 lat temu ponad połowa dorosłych Polaków (51%) uważała, że była to słuszna decyzja, a tylko co czwarty (25%) był przeciwnego zdania. Obecnie ponad dwie piąte (44%) sądzi, że była ona dobra, a co trzeci (34%) – że zła. Nadal wielu badanych wstrzymuje się od oceny tamtych wydarzeń (22%).

63% dorosłych Polaków pamięta, w którym roku wprowadzono stan wojenny. 72% wskazało także poprawnie miesiąc, a 60% dzień. W przypadku miesiąca i dnia bardzo rzadko padały odpowiedzi nieprawidłowe. Jedynie 16% Polaków pomyliło rok, z czego niemal połowa (7%) podała rok 1980.