Solidarność Wielkopolska - Jak skutecznie dochodzić praw pracowniczych?
Jak skutecznie dochodzić praw pracowniczych?
Poniedziałek 14 listopada 2016

W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 87 622 osoby z tego 303 pracowników zmarło (15% więcej niż w 2014 r.). Wypadki przy pracy to co roku milionowe koszty dla budżetu państwa, a także po stronie pracodawców. To także ogromne koszty społeczne, tysiące osób z utratą sprawności, niezdolnych do podjęcia pracy, setki tysięcy członków rodzin poszkodowanych. Większość przyczyn wypadków przy pracy wynika z błędów ludzkich i organizacyjnych: nieznajomości przepisów bhp, braku wymaganego nadzoru, niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, braku badań lekarskich, instruktażu stanowiskowego, złego doboru środków ochrony, itd.

8 listopada br. w siedzibie wielkopolskiej „Solidarności” odbyło się kolejne w tym roku szkolenie współorganizowane z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu z myślą o wsparciu działalności społecznej inspekcji pracy. Tym razem tematem konsultacji była tematyka wypadków i obowiązków pracodawcy związanych z procedurą powypadkową. Zagadnienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i wywołało szereg pytań ze strony uczestników konfrontujących się na co dzień z problemami  bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach. Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  Pracodawca natomiast, bez względu na liczbę zatrudnionych osób, ma obowiązek przeprowadzania z pracownikami konsultacji wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. SIP stoi często przed trudnym zadaniem monitorowania realizacji tych zadań.

am