Solidarność Wielkopolska - Jaki piękny gest!
Jaki piękny gest!
Poniedziałek 28 października 2019

Nasi bracia Węgrzy stworzyli w Budapeszcie przepiękny kamienny różaniec z cytatami z przemyśleń i modlitw bł. ks. Jerzego Popiełuszki po polsku i węgiersku. Köszönöm!

www.facebook.com/solidarnosc.poznan/