Solidarność Wielkopolska - Jawne listy zatrudnianych cudzoziemców
Jawne listy zatrudnianych cudzoziemców
Poniedziałek 10 października 2016

Możliwe, że już niebawem firmy w Wielkiej Brytanii będą musiały ujawniać, ilu zatrudniają zagranicznych pracowników. Rząd zamierza piętnować pracodawców przyjmujących imigrantów do prac, które mogliby wykonywać Brytyjczycy.

Obecnie pracodawcy mają obowiązek w pierwszej kolejności publikować ogłoszenie o pracę lokalnie, przez 28 dni. Jednak zdaniem rządu klauzula ta nie jest wystarczająca i nie zachęca przedsiębiorstw do inwestowania w szkolenia Brytyjczyków. Początkowo odnosić się to będzie do pracowników spoza UE, ale po Brexicie będzie obejmować wszystkich, którzy nie są Brytyjczykami. Od firm będzie się oczekiwać ujawniania informacji na temat tego, skąd pochodzą pracownicy. Przed wprowadzeniem w życie projekt będzie konsultowany społecznie.