Solidarność Wielkopolska - Jest nadzieja na kompromis
Jest nadzieja na kompromis
Poniedziałek 14 stycznia 2019
fot. men.gov.pl

Jest wstępna zgoda minister Anny Zalewskiej na 15 proc. podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 r. – potwierdza Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

10 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z szefową resortu edukacji. Minister Anna Zalewska zaprosiła reprezentację „S” na odrębne rozmowy.

To nie jedyne ustępstwa, na które zgodziła się minister edukacji. Większość postulatów przedstawianych przez „Solidarność” pracowników oświaty ma zostać zrealizowana, a są to m.in.: usunięcie niekorzystnych przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, likwidacja godzin karcianych – zmiana art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela według propozycji KSOiW NSZZ „S”, usunięcie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela umożliwiającego zatrudnianie nauczycieli na umowy terminowe, zmiana interpretacji art. 42 ust. 5c dotyczącego uśredniania pensum osób wykonujących różnego rodzaju zajęcia w szkole w ramach jednego stosunku pracy, a także usunięcie przepisu, który pozwalałby na prowadzenie zajęć szkolnych 6 dni w tygodniu.

Olga Zielińska, rzecznik prasowy KSOiW, zwraca uwagę, że jeżeli postulaty, o których rozmawiano, nie zostaną zrealizowane, to Związek nie wyklucza akcji protestacyjnej.

- Taka decyzja musiałaby być jednak podjęta przez Radę KSOiW, która ma się odbyć 15 lutego w Zakopanem z udziałem przewodniczącego KK Piotra Dudy - podkreśla Ryszard Proksa. 

Dalsze rozmowy zaplanowano na 22 stycznia.

solidarnosc.org.pl/oswiata

men.gov.pl