Solidarność Wielkopolska - Jest porozumienie w DPS w Kotlinie
Jest porozumienie w DPS w Kotlinie
Poniedziałek 10 kwietnia 2017

W lutym br. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie zwróciła się do pracodawcy z roszczeniami płacowymi wchodząc w spór zbiorowy z powodu niskich płac i niedotrzymania wcześniejszych deklaracji.

Pierwsze rokowania nie przyniosły żadnych rozwiązań, natomiast drugie, przeprowadzone 30 marca z udziałem przewodniczącego ZR Jarosława Lange zakończyły się sukcesem.

Doszło do wspólnych ustaleń zadowalających stronę związkową w danym momencie oraz ustalono następny etap negocjacji na czerwiec 2017 r.