Solidarność Wielkopolska - Jesteś przed 35. rokiem życia – weź udział!
Jesteś przed 35. rokiem życia – weź udział!
Poniedziałek 28 lipca 2014

We Wrocławiu i w Gdańsku organizowane są seminaria w ramach projektu „Przygotowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia Młodych”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Projekt zakłada przeprowadzenie 3 międzynarodowych 2 dniowych seminariów dla działaczy związkowych: młodych przewodniczących komisji zakładowych, organizatorów związkowych i innych młodych działaczy zaangażowanych w działania na rzecz aktywizacji młodych na rynku pracy.

Kryteria: wiek do 34 lat, członek NSZZ “S” z działalnością nakierowaną na współpracę z młodymi.

 

Harmonogram seminariów:

– 30.09. – 01.10.14 w Gdańsku (ze związkowcami z Włoch – UIL), nocleg i kolacja zapewnione od 29.09.

 – 15-16.10.14 we Wrocławiu (ze związkowcami z Austrii – OGB).

Seminaria będą prowadzone w oparciu o ten sam program, tyle że z różnymi partnerami, więc uczestnicy poszczególnych seminariów zapoznają się z tymi samymi aspektami tylko widzianymi oczami Włochów i Austriaków.

Formularz zgłoszeniowy na stronie: http://solidarnosc.poznan.pl. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie go na adres: drz@solidarnosc.org.pl do dnia 28 sierpnia (piątek) 2014 r.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w seminarium. Zwracane są koszty podróży (według zasad opisanych w formularzu) oprócz taksówek.