Solidarność Wielkopolska - Jesteśmy od siebie zależni
Jesteśmy od siebie zależni
Poniedziałek 10 lipca 2017

Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zawiesił swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia.

Przyczyną jest „nierespektowanie przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowanie kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych” - czytamy w oświadczeniu, w którym „S” ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy „o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w ustawie nie zyskała poparcia Związku, gdyż pomija część  pracowników podmiotów leczniczych - salowe, sanitariuszy, itp. Poprawki zgłaszane przez „Solidarność" zostały pominięte zarówno przez posłów jak i senatorów. Takie działanie jest sprzeczne z deklaracjami wyborczymi PiS, które wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych przez podnoszenie płac.

Przypominamy, że m.in. o wzrost wynagrodzeń pracowników niemedycznych upomnieli się pracownicy ochrony zdrowia protestujący w czerwcu przed Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim. 

- „Solidarność” od początku jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Nie pozwolimy na podział na pracowników medycznych i niemedycznych, bo musimy jako służba zdrowia działać jak jeden mechanizm. Jesteśmy od siebie nawzajem zależni – mówił Leszek Namysł, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”.

solidarnosc.org.pl, bn