Solidarność Wielkopolska - Jeszcze o obchodach 60 rocznicy Czerwca 1956
Jeszcze o obchodach 60 rocznicy Czerwca 1956
Poniedziałek 26 września 2016

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Dnia 28 czerwca 2016 r. podczas obchodów 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. przy pomniku Poznańskich Krzyży, zbudowanym przez NSZZ „Solidarność”, doszło w Poznaniu do bezprecedensowego wydarzenia, które wstrząsnęło uczestnikami uroczystości oraz odbiło się szerokim negatywnym echem nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

Zamiast hołdu i szacunku oddanego Uczestnikom Poznańskiego Powstania w Czerwcu 1956 roku, z których kilkudziesięciu straciło życie, setki zostało rannych, niezliczonym złamane zostały kariery zawodowe, mieliśmy gwizdy i okrzyki podczas wykonania Hymnu Narodowego, gwizdy i okrzyki podczas wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wicepremiera Rządu. A wszystko działo się w obecności gościa szczególnego – Prezydenta Węgier. Uroczystość tak ważna dla Poznania, Wielkopolski i kraju przerodziła się w manifestację polityczną.

Na potępienie zasługuje brak reakcji na takie zachowanie gospodarza uroczystości prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka.

Wydarzenia te rodzą w sercach Poznaniaków i Wielkopolan, a w szczególny sposób w sercach żyjących uczestników Poznańskiego Czerwca 56 oraz członków NSZZ „Solidarność” poczucie goryczy, wstydu i gniewu.

NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska postanawia mocą decyzji Delegatów WZD RW, że uczestnictwo Związku w Komitecie Obchodów Poznańskiego Czerwca 56 będzie możliwe tylko wówczas, jeśli wszystkie decyzje dotyczące organizacji obchodów będą podejmowane przez Komitet Obchodów Poznańskiego Czerwca 56, a nie jak w tym roku przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Jednocześnie Delegaci WZD RW postanawiają, że powyższą decyzję otrzymają: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, członkowie Komitetu Obchodów Poznańskiego Czerwca ’56, Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, media ogólnopolskie i lokalne.