Solidarność Wielkopolska - Jubileusz strażaków
Jubileusz strażaków
Poniedziałek 9 października 2017

25-lecie Państwowej Straży Pożarnej Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski świętowała na posiedzeniu, które 19 września odbyło się w Wolsztynie. Miało ono szczególny charakter, gdyż było   połączone z uhonorowaniem zasłużonych członków Związku oraz osób wspierających nasz Związek.

Gośćmi wielkopolskich strażaków byli m.in. wielkopolski komendant wojewódzki PSP - bryg. Andrzej Bartkowiak, p.o. zastępcy komendanta KP PSP w Turku - kpt. Piotr Pietrucha, przewodniczący wielkopolskiej „S” i członek prezydium – Jarosław Lange i Patryk Trząsalski, emerytowany członek „S” w KP PSP Gniezno - Anna Kowalczewska.

Jak zwykle przy takich okazjach nie mogło zabraknąć wspomnień. O historii powstawania Związku i swojej działalności na rzecz organizacji opowiedzieli honorowi działacze strażackiej „Solidarności” Anna Kowalczewska i Jerzy Rak.

Uroczystość jubileuszowa była okazją do uhonorowania zasłużonych członków OM Pożarnictwa Wielkopolski. Jerzy Rak, Jarosław Lange oraz  Anna Kowalczewska zostali wyróżnieni replikami samochodów pożarniczych  z okolicznościowym grawerem.

Decyzją OM NSZZ „S” Pożarnictwa Wielkopolski za szczególne zaangażowanie w rozwój Związku zawodowego zostały przyznane okolicznościowe grawery. Otrzymali je bryg. Andrzej Bartkowiak oraz jego zastępcy mł. bryg. Arkadiusz Przybył i mł. bryg. Dariusz Matczak. Wśród wyróżnionych byli również  Sebastian Fabiszak z OZ NSZZ Solidarność przy KP PSP w Koninie, Bogumił Goździk z OO NSZZ Solidarność przy KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz Patryk Trząsalski.

Spotkanie zakończyło wręczenie okolicznościowych medali wydanych z okazji 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz uroczysta kolacja. b

Źródło: www.psp.wlkp.pl