Solidarność Wielkopolska - Kanonizacja coraz bliżej
Kanonizacja coraz bliżej
Niedziela 11 października 2015

Zbliża się 31 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 19 października, o godz. 18.00 w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej zostanie odprawiona Msza św. za Ojczyznę, podczas, której modlić się będziemy o Jego szybką kanonizację. Po Mszy św. przy pomniku kapłana złożone zostaną kwiaty.

W Creteil pod Paryżem pozytywnie zakończyła się procedura badania niedającego się wyjaśnić naukowo uleczenia śmiertelnie chorego na białaczkę za wstawiennictwem księdza Jerzego. Chodzi o Francuza Francoisa Audelana wyleczonego na łożu śmierci 14 września 2012 r. Komisja ustaliła, że doszło do „niewytłumaczalnego i zadziwiającego uzdrowienia”. Szczególną okoliczność stanowi data uzdrowienia francuskiego pacjenta, bowiem 14 września to dzień urodzin ks. Jerzego Popiełuszki.

Po 26 latach od męczeńskiej śmierci, 6 czerwca 2010 r., papież Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego błogosławionym. 20 września 2014 r. w diecezji Creteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego. Na prośbę Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r., ksiądz Jerzy został ustanowiony patronem Związku.