Solidarność Wielkopolska - Karta Rodziny Dużej
Karta Rodziny Dużej
Poniedziałek 25 marca 2013

Można składać wnioski

W poprzednim numerze pisaliśmy o uchwale Rady Miasta Poznania, która w listopadzie ubiegłego roku przyjęła program wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Jednym z elementów tego programu jest wprowadzenie Karty Rodziny Dużej uprawniającej do zniżek przy korzystaniu z obiektów miejskich jak pływalnie, muzea, ośrodki rekreacji. Na razie zniżek z tego tytułu nie zaoferowały np. Termy Maltańskie oraz ZOO, które jak POSiR czy Teatr Animacji podlegają miastu.

Karta miała zostać wprowadzona od marca. W ubiegłym tygodniu Urząd Miasta poinformował, że od 18 marca można składać wnioski o wydanie dokumentu uprawniającego do zniżek członków rodzin wielodzietnych. Aby ją otrzymać, rodzina musi być zameldowana i mieszkać na terenie Poznania, prowadzić wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia, a 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji). Wydanie karty nie jest uwarunkowane sytuacją materialną rodziny. Otrzymają ją także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym – a dla  dzieci w wieku szkolnym z legitymacją szkolną. W innych przypadkach karta jest ważna po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem. Z ulg objętych projektem może korzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny.

Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem kart zajmie się Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1. Wnioski można składać osobiście lub korzystając z formularza znajdującego się na stronie internetowej Centrum. O terminie odbioru rodzina zostanie poinformowana e-mailem lub telefonicznie. W przypadku braku adresu e-mail lub telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania.

Szacuje się, że w Poznaniu mieszka około 7 tysięcy rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

AD