Solidarność Wielkopolska - Karta się buja
Karta się buja
Poniedziałek 28 lipca 2014

Karta Rodziny Dużej w Poznaniu funkcjonuje od roku. Uprawnia ona członków rodzin wielodzietnych – rodziców i dzieci do korzystania ze zniżek. Zniżki obowiązują na przejazd komunikacją miejską, posiadacze karty mają tańsze bilety na pływalnię oraz do muzeów, galerii, restauracji i sklepów. W ciągu tego roku złożono 2477 wniosków,  a kart wydano 11 665. Ponad 100 instytucji i firm zgłosiło swój udział w programie.

Kartę wprowadziło w rożnym czasie kilkanaście miast w całej Polsce. Pierwszy był Wrocław w 2005 r. Do września ubiegłego roku funkcjonowały już w niemal 100 samorządach. Od 16 czerwca zaczęła obowiązywać ogólnopolska Karta Rodziny Dużej. Projekt został opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są przez gminy i należy je składać do wskazanej przez gminę instytucji.

Z rządowego wsparcia mogą korzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z niej dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki - maksymalnie do 25 lat. W przypadku osób niepełnosprawnych, karta wydawana będzie na czas orzeczenia o niepełnosprawności. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ma z jednej strony obniżyć koszty comiesięcznych rachunków rodzin wielodzietnych, z drugiej zaś umożliwić im szerszy dostęp do oferty kulturalnej i sportowej, dzięki pakietowi zniżek. Szacuje się, że obejmą one nawet 3,4 mln osób w rodzinach 3+.

Rodziny wielodzietne, dzięki Karcie Dużej Rodziny otrzymają też zniżki na bilety do muzeów, galerii i ośrodków sportu. Mogą liczyć na bezpłatny wstęp do parków narodowych, a nawet na zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne. Jakie jeszcze rabaty będzie gwarantowała karta, będzie zależało od instytucji, które włączą się do programu. Lista podmiotów ma być na bieżąco uaktualniana, a przystąpić do programu można każdego dnia jego trwania. Rabaty mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również podmioty prywatne. Ministerstwo liczy, że do listy dopiszą się również sklepy spożywcze oraz oferujące artykuły dla dzieci.

Obecnie oprócz wsparcia na terenie danej gminy, rodziny wielodzietne uzyskują możliwość korzystania ze zniżek ogólnopolskich. Dotychczas propozycje rabatów zgłosiły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska, Sportu i Turystyki, Obrony Narodowej, Infrastruktury i Rozwoju, Spraw Wewnętrznych, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezydenta oraz PKP Intercity.

 

 *****

Duża rodzina, duże wyzwanie  

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, aż w 8,5% gospodarstw domowych z minimum trójką dzieci problemem jest zapewnienie dzieciom co drugi dzień mięsa, ryb lub ich wegetariańskiego odpowiednika. Dla porównania współczynnik ten dla rodzin z jednym dzieckiem wynosi 1,9%. Podobna dysproporcja zauważalna jest w przypadku zakupu podręczników szkolnych. Kompletu niezbędnych podręczników nie mogło zapewnić pociechom aż 14% rodzin wielodzietnych, podczas gdy w przypadku modelu rodziny 2+1 odsetek ten wynosił 3,4%.

 

AD