Solidarność Wielkopolska - Kliknij i pomóż pracownikom LIDL-a
Kliknij i pomóż pracownikom LIDL-a
Poniedziałek 14 lipca 2014

Ruszył kolejny etap kampanii organizowania pracowników w niemieckiej sieci handlowej LIDL. Kampania ma na celu ustanowienie dialogu z pracodawcą, uznanie organizacji zakładowej, poprawę warunków pracy oraz przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy związkowych. NSZZ „Solidarność” z pomocą UNI Global Union i stroną internetową LabourStart uruchomiła kampanię o charakterze międzynarodowym.

Pomoc pracownikom LIDL-a zajmie tylko chwilę. Klikając http://www.labourstart.org/go/lidl, a następnie wpisując imię, adres e-mail można wysłać wiadomość, która przetłumaczona na język polski brzmi następująco: „Działania LIDL Polska podejmowane przeciwko działaczom związkowym naruszają podstawowe standardy MOP oraz praktycznie wszystkie wytyczne OECD odnośnie do współpracy ze związkami  zawodowymi. Dodatkowo, w grudniu 2013 r. LIDL Polska nielegalnie zwolnił dwóch liderów związkowych, mimo że stanowiło to naruszenie obowiązującego prawa. Oświadczam, że postanawiam zbojkotować Wasze sklepy i nie dokonywać w nich zakupów, a także poproszę swoich przyjaciół, żeby zrobili to samo dopóki wszyscy nielegalnie zwolnieni pracownicy nie zostaną przywróceni do pracy.”

Od początku powstania organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w styczniu 2013 r. LIDL Polska stosował taktykę antyzwiązkową. Zarząd LIDL-a ani razu nie spotkał się osobiście ani nie porozmawiał z przedstawicielami Związku mimo trwającego poważnego pogorszenia się warunków pracy. Polegało ono głównie na zwiększaniu obciążenia pracą z jednoczesnym zmniejszaniem liczby pracowników oraz na stałym podwyższaniu norm efektywności. Dodatkowo znaczną większość pracowników zatrudniano na umowy na czas określony. 

W rezultacie we wrześniu 2013 r. Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” przeprowadził pikiety przed sklepami LIDL-a w kilku polskich miastach. W następnym miesiącu protest nasilił się, kasy zostały zablokowane przez związkowców płacących groszami. Sytuacja drastycznie się pogorszyła w grudniu 2013 r., kiedy LIDL z naruszeniem ustawy o związkach zawodowych zwolnił z pracy zarówno przewodniczącą organizacji zakładowej, jak i jej zastępcę. 

         W lutym 2014 r. „Solidarność” w całej Polsce nawoływała członków Związku do bojkotu zakupów w LIDL-u, organizowano pikiety oraz rozdawano ulotki w sklepach i poza nimi. Pomimo protestów sytuacja pracowników się nie poprawiła, nie przywrócono również do pracy zwolnionych związkowców. Zarząd LIDL-a konsekwentnie nie reaguje na akcje związkowe i nie odpowiada na listy wysyłane w tej sprawie. W związku z tym protest będzie kontynuowany i będzie przybierał nowe formy.