Solidarność Wielkopolska - Kolędy, pastorałki i ... tańce
Kolędy, pastorałki i ... tańce
Poniedziałek 10 lutego 2014
Fot. Ewa Konarzewska-Michalak Honory domu pełniła Teresa Piskorż, przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów we Wrześni

Czas świąteczno-noworoczny jest każdego roku okazją do wzruszających przeżyć. Tak też było 18 stycznia podczas spotkania opłatkowego zorganizowanego przez wrzesińskie Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. 

W sposób szczególny uhonorowano Mieczysławę Witkowską, najstarszą członkinię Związku we Wrześni, która w grudniu skończyła 90 lat oraz Ewę i Jana Wilińskich obchodzących 50-lecie małżeństwa.  Jubilaci otrzymali mnóstwo życzeń, kwiatów i upominków od przyjaciół z Koła oraz gości   przewodniczącego wielkopolskiej „S” Jarosława Lange, starosty  Dionizego Jaśkiewicza, zastępcy burmistrza Artura Mokrackiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzego Nowaczyka.

Spotkanie było również okazją do wręczenia legitymacji związkowych nowym członkom „Solidarności”.

Ciepłą rodzinną atmosferę zapewniły kolędy i pastorałki w wykonaniu scholi dziecięcej Angels Band działającej przy parafii św. Kazimierza Królewicza.

A jako że trwa karnawał, spotkanie wkrótce zmieniło się w zabawę taneczną.

b