Solidarność Wielkopolska - Kolejny projekt obywatelski w koszu
Kolejny projekt obywatelski w koszu
Poniedziałek 9 marca 2015

Kolejny projekt obywatelski został dzisiaj odrzucony w Sejmie. Posłowie odrzucili projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczący zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Oznacza to, że rodzice nie będą mogli sami zadecydować, w jakim wieku posłać swoje dziecko do szkoły.

Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zakładał powrót do zasady, że to rodzice decydują o wieku rozpoczynania przez dziecko nauki oraz likwidację obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków. Podpisało się pod nim ok. 300 tys. obywateli. O odrzucenie dokumentu wnioskowała PO. „Za” głosowało 233 posłów, 192 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

To kolejna propozycja obywatelska odrzucona przez Sejm.

W 2011 r. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zebrało 350 tys. podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który także zakładał m.in. odstąpienie od wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Projekt ten Sejm odrzucił we wrześniu ubiegłego roku.

W przypadku projektów obywatelskich posłowie zazwyczaj biją jednak rekordy powolnego tempa prac. Większość z nich szybko trafia do pierwszego czytania, bo tak nakazuje ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Potem prace zazwyczaj stają w miejscu. Toteż coraz mniej komitetów porywa się na zbieranie podpisów i zgłaszanie projektów obywatelskich do Sejmu. W 2012 roku zarejestrowało się tylko siedem komitetów, w 2010 roku –11, arok później – 12. Z wyliczeń łódzkiego Instytutu Spraw Obywatelskich wynika, że do końca 2011 roku na 105 komitetów zgłoszonych do marszałka Sejmu przypadło jedynie osiem uchwalonych obywatelskich projektów.

– To kolejny przykład arogancji władzy, która wie lepiej, nie słucha swoich obywateli – mówi Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność” i dodaje: – Zbliżają się wybory i trzeba polityków rozliczać z tych decyzji.

Solidarność rozlicza posłów z ich aktywności w Sejmie i Senacie. Na stronie www.sprawdzampolityka.pl można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. Dzięki temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych. Wkrótce również wyniki tego głosów Wkrótce również wyniki tego głosowania pojawią się na stronie.

hd