Solidarność Wielkopolska - Komitet obywatelski na 25 rocznicę wolności
Komitet obywatelski na 25 rocznicę wolności
Poniedziałek 9 czerwca 2014
Fot. A. Dolska W Dyskusji wzięli udział Hanna Suchocka i Lech Trzeciakowski

- To jest pierwsze takie opracowanie, które przestawia to, co wydarzyło się w Poznaniu i województwie wielkopolskim w 1989 i 1990 roku . Wolność przyszła niepostrzeżenie między 4 czerwca 1989 r. a grudniem 1990 r. – mówił prof. Lech Trzeciakowski oraz inni uczestnicy spotkania promującego okolicznościowe wydanie ,,Kroniki Miasta Poznania”, która ukazała się pod tytułem ,,Wielka zmiana 1989-1991”.

W Sali Kominkowej CK ,,Zamek” zorganizowano dyskusję panelową z autorami kwartalnika poświeconego pierwszym wolnym wyborom w Polsce. Po stronie autorów udział w niej wzięli: Krzysztof Podemski, Nina Nowakowska, Paulina Suszka oraz Piotr Frydryszek.

W dyskusji wzięli udział m.in. Hanna Suchocka, Maciej Musiał, Marcin Libicki, Marek Zieliński oraz Jan Kołodziejski, którego zdjęcia sprzed 25 lat były ilustracją spotkania.

To specjalne wydanie Kroniki podzielone zostało na 3 części. Pierwszy zawiera artykuły podsumowujące proces zmian na poznańskiej scenie politycznej, gospodarce i mediach. Część druga to rozmowy przeprowadzone z uczestnikami zmian demokratycznych, które zaszły w Poznaniu 25 lat temu. Ostatnia, trzecia część to przedruki artykułów z powstałej wówczas lokalnej pracy związanej z Komitetem Obywatelskim jak tygodnik  ,,Obserwator” po wyjściu z podziemia czy nowy dziennik ,,Dzisiaj”.

W Kronice wspomniany jest także dodatek do Głosu Wielkopolskiego ,,Solidarność – Poznań”, którego kontynuatorem jest nasz biuletyn ,,Solidarność – Wielkopolska”.

O przebiegu kampanii prezydenckiej i prowadzeniu jej łamach ,,S-P” na stronach Kroniki wspomina jej ówczesna redaktor naczelna Renia Dabertowa.

Podczas dyskusji wiele mówiono o tym, że zbyt mało wagi przywiązuje się do dokumentowania tego jak bardzo ważnego dla nas okresu. Nieco żartobliwie zaproponowano,  by powołać komitet obywatelski skupiający historyków i badaczy, którzy zajmą się  gromadzenie materiałów i dokumentów dotyczących kampanii wyborczych oraz wyborów w  1989 i 1990 r.  

 

AD