Solidarność Wielkopolska - Komunikat
Komunikat
Poniedziałek 14 stycznia 2013

Towarzystwo Miłośnków Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu na podstawie decyzji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2011 r. nr SO.I/5022-55/11 przeprowadziło publicznie dobrowolne zbiórki pieniężne w czasie od 5 stycznia 2012 r. do 9 grudnia 2012 r. w formie zbiórek do puszek z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa.

Ogółem zebrano kwotę 8955,60 zł (słownie: złotych osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć groszy 60).

Ryszard Liminowicz – prezes TMWiZW w Poznaniu