Solidarność Wielkopolska - Komunikat
Komunikat
Poniedziałek 27 stycznia 2014

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu, z siedzibą Stary Rynek 51 61-772 Poznań, w oparciu o decyzję Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania nr SO-I.5311.4.2013 z dnia 09 stycznia 2013 r., przeprowadziło publiczne dobrowolne zbiórki pieniężne w formie zbiórek do puszek, w czasie od 3 marca 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa.

Ogółem zebrano kwotę  8733,08 zł  słownie: złotych.

Ryszard Liminowicz – prezes Towarzystwa