Solidarność Wielkopolska - Komunikat
Komunikat
Poniedziałek 26 stycznia 2015

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu, z siedzibą Stary Rynek 51 61-772 Poznań, w oparciu o decyzję Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania nr SO-I.5311.7.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., przeprowadziło publiczne dobrowolne zbiórki pieniężne w formie zbiórek do puszek kwestarskich   –   w  terminie od 15 lutego 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa.

Ogółem zebrano kwotę   5689,85.zł

słownie złotych: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 85/100

Ryszard Liminowicz – prezes Towarzystwa