Komunikat
Wtorek 27 grudnia 2011

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu na podstawie decyzji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania z dnia 4 stycznia 2011 r. SO I/5022-63/10 przeprowadziło publiczne dobrowolne zbiórki pieniężne w czasie od 5.01.2011 r. do 11.12.2011 r. w formie zbiórek do puszek z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa.
Ogółem zebrano kwotę 3646,89 zł  
(słownie: złotych trzytysiącesześćsetczterdzieścisześć groszy 89).


Wiceprezes TMWiZW O.w Poznaniu
Halina Chmielewska