Solidarność Wielkopolska - Koniec roku a zaległy urlop
Koniec roku a zaległy urlop
Poniedziałek 9 grudnia 2019

Już niedługo koniec roku. Co w sytuacji, gdy pracownik nie zdąży wykorzystać całego urlopu wypoczynkowego z 2019 roku?
Zgodnie z Kodeksem pracy urlop pracownik zobowiązany jest wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeśli mu się to nie uda, musi wykorzystać urlop najpóźniej do 30 września roku następnego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest niezbywalne - tzn. pracownik nie może przekazać swego urlopu innej osobie. Nie może też zrezygnować z wypoczynku na rzecz rekompensaty finansowej.